Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

13:55
Play fullscreen
... 
życie
...
somo życie
13:41
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec
13:39
13:38
6427 dfc6
Reposted from10k-saints 10k-saints
13:36
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
13:36
8799 a067

May 22 2017

18:19
7970 125c
Reposted fromxalchemic xalchemic viadontforgot dontforgot
18:19
2029 a0a9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabananowo bananowo
18:18
3774 4515 500
18:18
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viadontforgot dontforgot
18:18
1272 25d2 500
Reposted fromdice dice viadontforgot dontforgot
18:18
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontforgot dontforgot
18:18
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viagwiazdeczka gwiazdeczka
18:05
Play fullscreen
będziemy tęsknić Panie Zbigniewie... 

May 13 2017

13:00
8555 f407 500
Reposted fromtereska tereska
12:58
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife vianowanadzieja nowanadzieja
12:19

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
12:19
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho
— Kolory tamtego lata
Reposted fromtake-care take-care viatobecontinued tobecontinued
12:18
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
12:18
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss viazupson zupson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl