Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

18:18
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viadontforgot dontforgot
18:18
1272 25d2 500
Reposted fromdice dice viadontforgot dontforgot
18:18
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontforgot dontforgot
18:18
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viagwiazdeczka gwiazdeczka
18:05
Play fullscreen
będziemy tęsknić Panie Zbigniewie... 

May 13 2017

13:00
8555 f407 500
Reposted fromtereska tereska
12:58
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife vianowanadzieja nowanadzieja
12:19

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
12:19
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho
— Kolory tamtego lata
Reposted fromtake-care take-care viatobecontinued tobecontinued
12:18
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
12:18
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss viazupson zupson
12:15
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
12:15
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam.
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
09:22
gdy wszystko co chce niebo dać zamieniam w ogień...

May 09 2017

15:40
bardzo tęsknię...
— wiesz?
Reposted bygoldenowltobecontinuedegzystencjatarczynpiehuspenginviolethillzyrafaotellajstrblAmericanloverliluanaeyoeihwazz

May 08 2017

11:10
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatarczyn tarczyn
11:09
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatarczyn tarczyn
09:36
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaSkydelan Skydelan
09:36
4365 d7c4 500
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
09:36
0309 356a 500
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl