Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3774 4515 500
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viadontforgot dontforgot
1272 25d2 500
Reposted fromdice dice viadontforgot dontforgot
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontforgot dontforgot
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viagwiazdeczka gwiazdeczka
Play fullscreen
będziemy tęsknić Panie Zbigniewie... 
8555 f407 500
Reposted fromtereska tereska
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife vianowanadzieja nowanadzieja

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho
— Kolory tamtego lata
Reposted fromtake-care take-care viatobecontinued tobecontinued
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss viazupson zupson
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
Ciebie jednego tylko mam i właśnie Ciebie tylko nie mam.
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
gdy wszystko co chce niebo dać zamieniam w ogień...
bardzo tęsknię...
— wiesz?
Reposted byfrytkatosiatobecontinuedegzystencjatarczynpiehuspenginviolethillzyrafaotellajstrblAmericanloverliluanaeyoeihwazz
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatarczyn tarczyn
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viatarczyn tarczyn
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viaSkydelan Skydelan
4365 d7c4 500
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl