Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3280 372e 500
0863 ad33 500
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viatarczyn tarczyn
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
0472 475b
Reposted fromfavv favv viabananowo bananowo
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viazupson zupson
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, 'Szczęściarz'
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazupson zupson
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazupson zupson
2284 fa2e 500
Reposted fromaisajo aisajo viazupson zupson
3712 08e0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
nie warto kochać.
po co to było?

już przeminęły i nigdy nie powrócą
nasze marzenia, wspomnienia i sny...


— ... lecz ja Cię kocham.
...
lecz ja Cię kocham, wciąż kocham jak dawniej

i choć mi z oczu płynie łza

życzę Ci szczęścia,

naprawdę życzę Ci szczęścia,

żeby Cię kochał ktoś kiedyś jak ja...

...
— mocniej się nie da
Reposted byzupson zupson
nigdy nie sądziłam, że ta WIADOMOŚĆ tak cholernie zaboli :( 
— :(
tak denna.
tak prawdziwa.

Tak jest.
9265 1cbc
Niby masz tylu przyjaciół.

A gdy wali Ci sie świat, jesteś sama.
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viatarczyn tarczyn
5658 3631 500
Reposted byNotimportanatloveistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl