Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

20:35
0353 9ca2
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamononok mononok
20:30
Wmawia się nam, że mamy się realizować zawodowo, robić kariery, wychowywać dzieci na porządnych ludzi, mieć idealnie posprzątany dom i ręczniki ułożone kolorami, a do tego obowiązkowo pięć razy w tygodniu crossfit, trzy litry wody dziennie, na śniadanie koktajl, na obiad sałatka bez sosu, a na kolację antydepresanty.
https://krytykakulinarna.com/bikini-body/
Reposted fromadia adia viasarkastyczna sarkastyczna
20:30
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viasarkastyczna sarkastyczna
20:29
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie

July 28 2018

14:58
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaToshi Toshi
14:58
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagp agp
14:58
Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje.
— Jo Nesbø
Reposted fromteaholic teaholic viagingerowaa gingerowaa

February 28 2018

12:13
Smutna ta zupa...
— Bardzo.

February 20 2018

13:47
8199 93de 500
Byłeś Najlepszym Przyjacielem...

February 19 2018

13:13
6865 c359 500
:( :( :(
Reposted bynami nami

January 15 2018

14:17
Tesknie Piesku :(

December 25 2017

15:54
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
15:53

November 04 2017

13:40
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson
Reposted fromniewychowana niewychowana viatarczyn tarczyn
13:40
2318 d565
Reposted fromdivi divi viatarczyn tarczyn
13:39
2845 97cc 500
Reposted fromluksfer luksfer vialabellavita labellavita
13:39
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viatarczyn tarczyn
13:39
0555 6f15
Reposted fromrol rol viadontforgot dontforgot
13:39
1444 90f9 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadontforgot dontforgot
13:37
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...