Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2019

20:47
3384 4b84
Reposted fromcynamonn cynamonn vianiezwykla niezwykla
20:40
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakejtowa kejtowa
20:40
chce ci powiedzieć, ze jak patrzę na ciebie to
robi mi się gorąco
— guova - dresiarski lovesong
Reposted fromkejtowa kejtowa
20:39
6083 4584 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaNotimportanat Notimportanat
20:38
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viaNotimportanat Notimportanat
20:37
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake vianiezwykla niezwykla
20:37
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiezwykla niezwykla
20:37
7670 80a6 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiezwykla niezwykla
20:37
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiezwykla niezwykla
20:36
8454 a108 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiezwykla niezwykla
20:36
Jest w Tobie coś, co nie pozwala mi zapomnieć.
— wieczorne przemyślenia
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno vianiezwykla niezwykla
20:36
8666 890c 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno vianiezwykla niezwykla
20:36
3306 992b 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiezwykla niezwykla
20:36
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss vianiezwykla niezwykla

October 31 2019

08:12
0287 57de
Reposted fromvegetazen vegetazen viatarczyn tarczyn
08:10
Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić.
Mógłbym nawet uwierzyć.
Naprawdę na dużo mnie stać.
— Myslovitz - Dla Ciebie
08:08
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viatarczyn tarczyn
08:08
6421 67f7 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viatarczyn tarczyn
08:07

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viatarczyn tarczyn
08:07
8241 782b 500
Reposted fromsoftboi softboi viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...